Skip to main content

Loon en belasting

Veel studenten hebben tijdens hun studie een bijbaan. Zo hoef je net iets minder te lenen bij DUO en kan je een extra biertje halen in de kroeg. Maar als je tijdens je studie gaat werken, zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden. Hoe hoog is bijvoorbeeld het minimumloon? Wat is heffingskorting? En hoe zit het met de belastingaangifte? Op dit soort vragen over loon en belasting geven wij hier antwoord!

Hoe hoog is het minimumloon?

Als je gaat werken, heb je altijd recht op het minimumloon. De overheid bepaalt hoe hoog het minimumloon is, zodat je weet wat je minstens moet verdienen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je leeftijd, het aantal uren dat je werkt en uit hoeveel uur een fulltime werkweek bij jouw werkgever bestaat. Wil jij weten wat het minimumloon voor jou is? Vul dan de rekenhulp: minimumloon berekenen van de overheid in!

Ben je bijvoorbeeld 18 jaar, heb je een studiegerelateerde bijbaan van 8 uur per week en is een fulltime werkweek bij jouw werkgever 40 uur? Dan moet je ongeveer €5,- bruto per uur krijgen. Krijg je minder dan het minimumloon betaald? Spreek je werkgever hier dan altijd op aan. Hij moet het loon dan verhogen en met terugwerkende kracht ook het achterstallige loon aan jou betalen.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Simpel gezegd is het brutoloon het loon dat in jouw contract is vastgelegd. Nettoloon is wat je op jouw rekening gestort krijgt, nadat de loonheffing eraf is gehaald. Het brutoloon is daarom altijd hoger dan wat je netto op je rekening ontvangt. Loonheffing bestaat uit de loonbelasting die je over jouw loon betaalt en een bijdrage aan de sociale premies. Hoeveel loonbelasting jij betaalt, is afhankelijk van hoeveel je werkt en verdient. Daarnaast staat iedereen een deel van zijn loon af aan volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Hier kan de overheid allerlei sociale voorzieningen en uitkeringen mee betalen, zoals de werkloosheidswet (WW) en de algemene ouderdomswet (AOW). Wil je berekenen wat jouw nettoloon wordt? Doe dan de bruto/netto check!

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskortingen zijn ‘kortingen’ op het bedrag dat je aan loonbelasting en sociale premies afstaat. Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Als je werkt, krijg je ook arbeidskorting. Je kunt de heffingskorting aanvragen bij je werkgever of uitkeringsinstantie met het loonheffingsformulier. De werkgever betaalt na de aanvraag minder belasting over jouw loon, waardoor jij meer overhoudt. Heb jij meerdere (bij)baantjes bij verschillende werkgevers in dezelfde periode? Bijvoorbeeld omdat je in dezelfde periode een bijbaan hebt en stage loopt bij een ander bedrijf waar je stagevergoeding krijgt. Dan mag je maar bij één werkgever de loonheffingskorting aan hebben staan, anders loop je het risico dat je te veel korting krijgt en dit achteraf moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Je kunt het beste de loonheffingskorting aanzetten bij de werkgever waar je het meest verdient.

Heb ik recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Zelfs als jij parttime of met een nulurencontract werkt tijdens je studie. De hoogte van het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van wat je verdient. Verdien je per uur bijvoorbeeld €10,- dan bouw je elk gewerkt uur €0,80 vakantiegeld op. Soms wordt het vakantiegeld in één keer uitbetaald in mei of als je eerder stopt met werken. Als je op oproepbasis werkt en geen vast aantal uren per week werkt, wordt het vakantiegeld vaak meteen betaald als je jouw salaris ontvangt.

Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen is bij elk dienstverband minimaal vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Heb je bijvoorbeeld een contract van 8 uur per week, dan heb je recht op 32 uur vakantie per jaar. Soms kan je meer vakantie opnemen, maar dan krijg je niet doorbetaald. Als je een nulurencontract hebt, heb je ook recht op vakantiedagen. Omdat het aantal uren dat je werkt sterk kan verschillen, worden de vakantiedagen dan vaak omgezet naar geld dat je uitbetaald krijgt.

Wat staat er op een loonstrook?

Elke maand krijg je een loonstrook van je werkgever. Op de loonstrook staan eigenlijk alle bedragen die we net besproken hebben. Hieronder zie je in een overzicht van wat er in ieder geval op je loonstrook staat:

  • Naam van de werkgever en werknemer
  • Het wettelijk minimumloon
  • Brutoloon
  • Uit welke bedragen je loon bestaat (basisloon en eventuele toeslagen)
  • Het bedrag aan loonbelasting en sociale premies dat van je loon afgaat
  • De loonheffingskorting die je ontvangt
  • Nettoloon
  • Vakantiegeld en vakantiedagen
  • Het aantal uren dat je gewerkt hebt
  • Over welke periode het loon wordt uitbetaald

Hoe doe ik belastingaangifte?

Belastingaangifte is alleen verplicht als je een aangiftebrief ontvangt, maar vaak is het wel slim om belastingaangifte te doen als student. Als je een bijbaan hebt, is er namelijk een kans dat je geld terugkrijgt. De belastingaangifte over het vorige jaar moet je voor 1 mei doen op de website van de Belastingdienst. Voor de loonaangifte heb je een DigiD nodig om in te loggen, je burgerservicenummer en een jaaropgave van alle werkgevers van het afgelopen kalenderjaar. Vaak beschikt de Belastingdienst al over de gegevens die hierop staan en hoef je het alleen maar te controleren met behulp van de jaaropgave.

Als je alle gegevens hebt ingevuld, kun je zien of je geld terugkrijgt of geld moet betalen. De Belastingdienst zegt dat zij alleen kijken naar belastingaangiftes die zijn verstuurd, dus je kunt altijd eerst checken of je wat terugkrijgt of wat moet bijbetalen. Als je wat terugkrijgt stuur je de aangifte natuurlijk op ;). Als je de belastingaangifte op tijd verstuurt, krijg je het geld soms al in juni op je rekening. De teruggave van de Belastingdienst kan oplopen tot honderden euro’s dus vul het vooral elk jaar in!

Tip: wil je een handig stappenplan zien om je belastingaangifte te doen? Lees dan ook onze blog belasting terugvragen doe je zo!

Hoeveel mag je bijverdienen als student?

Als je een mbo-opleiding doet of nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, mag je niet te veel bijverdienen. Verdien je te veel geld naast je studie, dan moet je studiefinanciering terugbetalen. Val je onder het leenstelsel, dan is er geen bovengrens meer aan hoeveel je mag bijverdienen naast je studie!

Houd er wel rekening mee dat de hoogte van je inkomen invloed heeft op toeslagen die je van de overheid ontvangt. Als je bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag ontvangt en je gaat te veel verdienen dan heb je daar geen recht meer op. Als je inkomen verandert, is het goed om dit meteen aan te geven op Mijn toeslagen. De Belastingdienst berekent dan of je nog steeds recht hebt op de toeslagen en past dit aan. Hiermee voorkom je dat je onterecht toeslagen ontvangt en dit achteraf moet terugbetalen als je belastingaangifte doet!

Blogs

Lees hier alle blogs over (studiegerelateerde) bijbanen, stages, het maken van een CV, sollicitatietips en meer.