Skip to main content
Personeelstekort kinderopvang

Personeelstekort bij kinderopvangen: hoe lossen we dat op?

Nu de pandemie ons land niet langer in z’n greep heeft, is ook het thuiswerken in grote mate teruggedrongen. Dit betekent dat veel ouders die eerst extra tijd beschikbaar hadden voor hun kinderen, nu waarschijnlijk weer een beroep zullen doen op de kinderdagopvang. In deze sector is er echter al een lange tijd sprake van grote personeelstekorten en wordt er hard naar personeel gezocht. Kinderopvangcentra hebben steeds meer moeite met het invullen van hun roosters. Er zijn meer vacatures dan beschikbare kandidaten én het verzuim is hoog. Dit maakt de werkdruk in de kinderopvangen daarbij ook bijna niet meer te houden. De echte oplossing zou een grote stroom aan nieuw personeel zijn, maar aangezien die niet vanzelf komt hebben we een paar mogelijke oplossingen opgesomd.

Combinatiebanen creëren 

Momenteel werken veel pedagogisch medewerkers parttime. Dit is vaak een bewuste keuze, maar het kan ook zo zijn dat ze juist wel  meer willen werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medewerkers in de buitenschoolse opvang. Zij kunnen alleen maar buiten schooltijden werken, voor slechts een paar uur per dag. Daarom gaan sommige bso-medewerkers op zoek naar werk in een andere branche. In deze gevallen kan een combinatiebaan uitkomst bieden. Wanneer je 2 kleinere banen combineert ontstaan meer werkuren. Hierdoor kan iemand naast een baan in de kinderopvang bijvoorbeeld werken als onderwijsassistent, kantoorwerkzaamheden verrichten of werken in de jeugdzorg.

Zij-instroom bevorderen

Werkzoekenden uit andere beroepen en sectoren kunnen beschikken over vaardigheden die goed aansluiten bij werk in de kinderopvang. Steeds meer werkzoekenden kunnen zonder opleiding instromen in de branche. De lijst met geschikte diploma’s voor de kinderopvang werd in 2021 flink uitgebreid om het zo toegankelijker te maken om binnen de branche te werken. Zo kunnen mensen met bijvoorbeeld de opleiding activiteitenbegeleider of jeugdwelzijnswerk nu ook aan het werk in de kinderopvang. Zij hoeven alleen relevante bijscholing te volgen. Werkzoekenden kunnen hun opleiding opzoeken via een ‘diplomacheck’.

Ontbreekt het deze zij-instromers toch aan het juiste diploma? Dan kunnen zij een bbl- of leerwerktraject volgen. Dit traject combineert een opleiding met werken in de praktijk. Wanneer iemand over relevante werkervaring met kinderen beschikt, hoeft er alleen een EVC-procedure gevolgd te worden. Door het toegankelijk maken van de branche voor zij-instromers kunnen ze de werkdruk van het huidige personeel verlagen en wordt er minder personeel gezocht met spoed.

Meer gebruik maken van stagiairs

Stagiaires kunnen het personeelstekort in de kinderopvang absoluut helpen te verminderen. Helaas mag er doorgaans niet meer dan 33% van de bezetting door stagiaires worden ingevuld. Om de branche te helpen, besloot de overheid het maximum vanaf 1 januari 2022 tijdelijk te verhogen tot 50%. Deze maatregel geeft kinderopvangcentra meer mogelijkheden en geeft alle kinderopvangen ook de kans om stagiaires aan zich te binden. Wanneer de stagiaires werkzaam blijven in de kinderopvang is dit dus een investering in de toekomst en verlaagt het ook de daadwerkelijke werkdruk.

 

Schrijf je in en krijg een gratis assessment!

Wil jij solliciteren op de nieuwste vacatures, je favoriete vacatures opslaan, op de hoogte blijven van relevante vacatures én een gratis assessment ontvangen? Schrijf je dan bij ons in!

Inschrijven